Αναγνώστης για τις διακοπές ύδρευσης Φιλιατρών

“Αιδώς Αργείοι”

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
«Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»……

Μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, κυρίως, τους τομείς, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, ποιό ειδικά… “Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. “

Στο «σύγχρονο δήμο Τριφυλίας» οι παραπάνω αρμοδιότητες προφανώς είναι εντελώς άγνωστες και στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, διαφορετικά δεν εξηγείται η συνεχής κοροϊδία και απαξίωση των πολιτών του Δήμου και κυρίως των Φιλιατρινών δημοτών, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση και επιφυλακή συγκέντρωσης ικανών ποσοτήτων νερού, αφού δεν γνωρίζουν ποτέ θα έχουν νερό στο δίκτυο ύδρευσης, και φυσικά για πόσες ώρες ή και ημέρες θα πρέπει να περιμένουν στωικά την αποκατάσταση των βλαβών …

Φυσικά όλα τα παραπάνω… ανήκουστα, για ένα “ευρωπαϊκό δήμο” αποτελούν κάτι το εξωπραγματικό. Για την δημοτική αρχή του τόπου μας όμως, όπου κανένας δεν ενδιαφέρεται να ενημερώσει τους δημότες και κανενός “υπευθύνου” ..εαν υπάρχει, δεν ιδρώνει το αυτί,… είναι μια φυσιολογική εξέλιξη.

Καμία αναφορά βέβαια δεν γίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου…και της ΔΕΥΑΤ, όπου αμφιβάλω εάν την ενημερώνει κανένας…

Το να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης μίας πόλης είναι φυσιολογικό, όταν μετά από ένα “λογικό χρονικό διάστημα” αυτά επιλύονται.

Το να έχουμε όμως διακοπές νερού κάθε εβδομάδα, σε άγνωστο χρόνο και τόπο και για άγνωστη διάρκεια, αυτό καταδεικνύει την πλήρη απαξίωση των πολιτών και της έννοιας του Δήμου σαν “θεσμική οντότητα”, την οργανωτική διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών και κυρίως της ΔΕΥΑΤ και της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά επίσης την ελαφρότητα και ανικανότητα με την οποία οι δημοτικοί άρχοντες του Δήμου Τριφυλίας, αντιμετωπίζουν και χειρίζονται αντίστοιχα τα προβλήματα των δημοτών.

Νικόλαος Λυκούδης
Υποστράτηγος (εα) BSc/MSc
Φιλιατρά Μεσσηνίας

 

Κοινοποίησε στο:
  • 29
  •  
  •  
  •   
  •   
  •