Ελέγχους για τα τραπεζοκαθίσματα κάνει ο Δήμος Τριφυλίας! Πρόστιμα στους παραβάτες

Ελέγχους για τα τραπεζοκαθίσματα στα καταστήματα της κεντρικής πλατείας των Φιλιατρών, αλλά και σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες κλιμάκιο του Δήμου στα Φιλιατρά.

Οι έλεγχοι αφορούν την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2018, μεταξύ αυτών και τα τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια στην πλατεία.

Το κλιμάκιο περιορίστηκε σε ενημέρωση, σύσταση και προειδοποιήσεις, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία ο Δήμος θα μοιράζει πρόστιμα στους παραβάτες.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου:

Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και λοιποί που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες –πεζοδρόμια – πεζόδρομους) για τη φετινή χρονιά (2018) πρέπει να προσέλθουν στο ΔΗΜΟ έως Μαΐου 11 2018 προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον κανονισμό των κοινοχρήστων χώρο που έχει ψηφιστεί από το Δήμο με την αριθ. 199/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
– Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος ( για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) ή έναρξη επαγγέλματος.
– Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα, η είσοδός του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει.
– Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:100 του υπό παραχώρηση χώρου με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αιτούμενη χρήση.

Στην περίπτωση τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων απαιτείται ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα εξετάζεται εφόσον για τον προβλεπόμενο, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αριθμό εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων δεν επαρκεί το προκήπιο, ή δεν υφίσταται αυτό λόγω ταύτισης οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

Από την 14 2018 η Μαΐου , οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου θα προβαίνουν σε ελέγχους αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων και θα εφαρμόζουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 περί επιβολής προστίμων π π .

 

 

Κοινοποίησε στο:
  • 9
    Shares
SuperWebTricks Loading...