Η Costa Navarino επιθυμεί να προσλάβει Καμαριέρες

Η Costa Navarino επιθυμεί να προσλάβει Καμαριέρες

Απαιτούμενα προσόντα – δεξιότητες:

 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους υπ’ όψιν του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Email: Christina.nikaki@costanavarino.com

 

 

Κοινοποίησε στο:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •