Οι υποχρεώσεις των παραγωγών στο καθεστώς για τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα

Ο νόµος 4587/2018 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις», ήρθε και επικαιροποίησε τον νόµο 4492/2017, έναν νόµο που ποτέ δεν τέθηκε σε ισχύ, αφού δεν άνοιξε ποτέ εντός του 2018 η πλατφόρµα για την ανάρτηση των παραστατικών πώλησης των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων.

Nα επισηµάνουµε ότι ο νόµος ισχύει από την 01.01.18, όχι για την ανάρτηση αλλά για την εξόφληση. Έπρεπε δηλαδή οι προµηθευτές των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων που περιγράφονται στο παράρτηµα, να εξοφλούν τους παραγωγούς (αγρότες ή µη) των προϊόντων αυτών, εντός 60 ηµερών.

Στις 14.03.19 δηµοσιεύθηκε η υπ. Αρίθµ. 140/50665/2019 διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρµογή της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 80/26402/Β 715.2.2019, δίνοντας αρκετές διευκρινήσεις.

Ας δούµε αναλυτικά:

– Υποχρέωση ανάρτησης των τιµολογίων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του υπουργείου, έχουν όλοι όσοι παράγουν και πουλάνε τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτηµα του νόµου, είτε αγρότης του ειδικού καθεστώτος, είτε του κανονικού καθεστώτος, είτε επαγγελµατίας που καλλιεργεί.

– Αναρτώνται όλα τα τιµολόγια, ανεξάρτητα εάν είναι επί πιστώσει, µετρητοίς ή προεξοφληµένα.

– Ο παραγωγός ο οποίος δεν είναι γραµµένος στο Μητρώο αγροτών, πρέπει πρώτα να εγγραφεί διαφορετικά δεν µπορεί να προχωρήσει στην ανάρτηση των τιµολογίων του.

Ο παραγωγός µπορεί να αναρτήσει τα τιµολόγια του στην πλατφόρµα, ακόµη και στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι γραµµένος στο Μητρώο Εµπόρων.

– Εφόσον ο πρώτος αγοραστής δεν είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Εµπόρων, του έρχεται από τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ email, µε θέµα «no-reply@minagric.gr, Ψηφιακή Υπηρεσία Νωπών και Ευαλλοίωτων» και τον ενηµερώνει ότι «Παρακαλούµε να δηλώσετε αν είστε έµπορος νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, κατά την έννοια του νόµου 4492/2017/Α΄156, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο εικονίδιο».

– Ο πρώτος αγοραστής (έµπορος, συνεταιρισµός, οµάδα παραγωγών κλπ), θα πρέπει να µπει στο αντίστοιχο µητρώο και, ή να εγγραφεί εφόσον έχει υποχρέωση, ή να φροντίσει να απορρίψει το παραστατικό που µπορεί να ανάρτησε κάποιος, επειδή  µπορεί να πληκτρολόγησε λάθος ΑΦΜ.

– Παραστατικά πώλησης είναι οι εκκαθαρίσεις, τα τιµολόγια αγοράς, τα τιµολόγια πώλησης.

– ∆εν υποχρεούνται σε ανάρτηση όσοι διενεργούν λιανικές πωλήσεις.

Μέχρι τις 15.06.19, οι παραγωγοί των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων είναι υποχρεωµένοι να αναρτήσουν στην ψηφιακή πλατφόρµα, όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 15.02.19 και µετά. Όλα, ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι.

Ο προβλεπόµενος χρόνος εµπρόθεσµης καταχώρησης είναι 25 ηµέρες από την ηµέρα έκδοσης του παραστατικού.

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει από τον έµπορο, εντός 60 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου.

– Ο παραγωγός κλικάρει µόνο το/τα τιµολόγια που είναι ανεξόφλητα.  Μπαίνοντας στην ψηφιακή πλατφόρµα, καταχωρώντας την ηµεροµηνία τη έκδοσης του τιµολογίου, αυτοµάτως συµπληρώνεται η ηµεροµηνία η οποία προσδιορίζεται από το σύστηµα ότι αποτελεί την προβλεπόµενη ηµεροµηνία εξόφλησης.

∆εν προχωράω περαιτέρω, τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς στην πράξη δεν µπορεί η εφαρµογή αυτή να βοηθήσει τους αγρότες. Σωστή ως σκέψη η δηµιουργία της καθώς στόχος της είναι να δηµιουργήσει ρευστότητα στον πρωτογενή τοµέα, δηµιουργεί ταυτόχρονα όµως ανισότητες στην αλυσίδα που συνεχίζεται. Πχ ο κρεοπώλης υποχρεούται να εξοφλήσει τον κτηνοτρόφο εντός 60 ηµερών, αλλά ο αγοραστής του κρέατος από τον κρεοπώλη συνεχίζει να τον εξοφλεί µε επιταγή 5 και 6 µηνών.  Εφόσον δεν προβεί σε καµία τέτοια ενέργεια, τότε όλα τα τιµολόγια θεωρούνται εξοφληµένα.

Τέλος, το γεγονός ότι η επιταγή (αποτελεί παγκόσµια πατέντα η ετεροχρονισµένη είσπραξη της) µπορεί να εξοφληθεί την ίδια µέρα που εκδόθηκε ανεξάρτητα της ηµεροµηνίας λήξης, δεν σηµαίνει απολύτως τίποτε καθώς, ουδείς πρόκειται να πάει να την εισπράξει νωρίτερα. Και αυτό είναι γεγονός γιατί το λέει η αγορά.

 

agronews.gr

 

Κοινοποίησε στο:
  • 2
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
Σύντομες Ειδήσεις
Δωρεά μαθητών του Γυμνασίου Φιλιατρών στο ΕΚΑΒ (Video) https://t.co/Lo8EUo366L
h J R
Πολλά προβλήματα στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας https://t.co/1XbzfWJdPJ
h J R
Έκλεισαν λακκούβα με λαμαρίνα στην εθνική οδό Κυπαρισσίας - Φιλιατρών https://t.co/d9t0UNMGkw
h J R
Ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών καλέι τα μέλη του σε παράσταση διαμαρτυρίας https://t.co/srM9qkaa0i
h J R
Εκδρομή εκατοντάδων Μεσσηνίων στο Σορέντο https://t.co/sIx01Xjvu5
h J R