Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων της εμποροπανήγυρης στον Αγρίλη Φιλιατρών

 

Προς έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (17-07-2017) ως κατεπείγον, εισάγεται η πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης στον οικισμό «Αγρίλη», της Δ.Ε. Φιλιατρών, για το έτος 2017.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί 3ήμερο εμπορικό πανηγύρι στον οικισμό «Αγρίλη», της Δ.Ε. Φιλιατρών, κατά την εορτή της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου», από τις 13/08/2017 έως και τις 15/08/2017.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών διαβίβασε την αριθ. 32/2017 απόφασή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την οποία εισηγείται τη λειτουργία της ως άνω εμποροπανήγυρης και ζητεί να καθοριστεί το τέλος χρήσης ανά τρέχον μέτρο, για την εγκατάσταση, από τους υπαίθριους πωλητές και εμπόρους, των εκθεσιακών περιπτέρων (κιόσκια), κατά τις ημέρες λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:
Α. Καθορίζει, ως τέλος χρήσης, για την εγκατάσταση, από τους υπαίθριους πωλητές και εμπόρους, των εκθεσιακών περιπτέρων (κιόσκια), κατά τις ημέρες λειτουργίας (13/08/2017 – 15/08/2017) της εμποροπανήγυρης του οικισμού «Αγρίλη», Δ.Ε. Φιλιατρών, τα 5,00 € / τρέχον μέτρο.

Β. Εισηγείται προς έγκριση, την παρούσα απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, προκειμένου να προβεί σε έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

 

 

 

You May Also Like

SuperWebTricks Loading...