Συμπλήρωση Επιτροπής Ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τριφυλίας

 

Τη συμπλήρωση κατά ένα άτομο ανά Δημοτική Ενότητα, της Επιτροπής Ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 447/25-07-2016 Απόφαση για τον έλεγχο και την καταγραφή αυτών, εντός των ορίων του Δήμου Τριφυλίας, αποφάσισε ο Δήμαρχος Τριφυλίας.

Έτσι ανά Δημοτική Ενότητα η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως εξής:

Για τη ΔΕ Κυπαρισσίας (Σύμφωνα με την αριθμ.447/2016):
 Μαντζούνη Αριστέα του Αλεξάνδρου, ΔΕ5 Εργοδηγός Δομικών Έργων.
 Ράμμος Αναστάσιος του Αυγερινού, ΔΕ1 Διοικητικός.

Επιπλέον (Σύμφωνα με την αριθμ.768/2017):
 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης του Θεοδώρου, ΔΕ1 Διοικητικός

Για τη ΔΕ Φιλιατρών (Σύμφωνα με την αριθμ.447/2016):
 Μπαρκάς Χρήστος του Ιωακείμ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
 Φράγκος Άγγελος του Πέτρου, ΔΕ1 Διοικητικού.

Επιπλέον (Σύμφωνα με την αριθμ.768/2017):
 Καραμπότσος Γεώργιος του Ιωάννη, ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

Για τη ΔΕ Γαργαλιάνων (Σύμφωνα με την αριθμ.447/2016):
 Γκόνη Ασπασία του Χρήστου, ΤΕ5 Τοπογράφων-Μηχανικών.
 Καούνη Ελένη του Νικόλαου, ΔΕ1 Διοικητικός.

Επιπλέον (Σύμφωνα με την αριθμ.768/2017):
 Ανδρινοπούλου Γεωργία του Χρήστου, ΠΕ1 Διοικητικού

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης:
SuperWebTricks Loading...