Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 24-05-2017 και ώρα 13.00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για τα πιο κάτω θέματα:

1) Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αυλώνος»
2) Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αετού»
3) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2017 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας
4) Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017
5) Τροποποίηση προυπολογισμού Δ.Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς Δ.Σ.)
 

 

Κοινοποίησε στο:
SuperWebTricks Loading...