Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών 2018! Χριστόφορος Π. Μεϊντάνης

Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών 2018

Αναφέρεται σε επαγγελματίες αγρότες με μεγάλη λίστα επενδύσεων.

Οι κυριότερες και πιο δημοφιλείς αυτών είναι:

 1. Η αγορά ελκυστήρα και των παρελκόμενων αυτού.
 2. Η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, σταυλικών εγκαταστάσεων, στέγασης εξοπλισμού, αποθήκης ζωοτροφών κτλ.
 3. Η αγορά αμελκτηρίου, ανάλογα με τον αριθμό των ενήλικων θηλυκών ζώων της εκμετάλλευσης.
 4. Η περίφραξη αγροτεμαχίων.
 5. Η ενίσχυση δαπανών εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
 6. Η αγορά μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους, ψεκαστικών κτλ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι από 18 έως 61 ετών, εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ αποκλειστικά ως επαγγελματίες αγρότες.
 • Να είναι ενεργοί αγρότες.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ το 2017.
 • Να μην είναι συνταξιούχοι.
 • Να παρουσιάζουν κερδοφορία.

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται κατά 50% από τη δημόσια δαπάνη και τα 50% από ιδιωτική συμμετοχή, ενώ δίνεται προσαύξηση 10% στους Νέους Αγρότες, στα συλλογικά σχήματα, αλλά και σε γεωργούς ορεινών περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε εμάς:

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Π. ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ

Φιλιατρά Μεσσηνίας

Τηλ: 27610 33104 & 6944 671702

 

 

Κοινοποίησε στο:
 • 20
  Shares
SuperWebTricks Loading...