ΕΠΣ Μεσσηνίας: Στις 20 Αυγούστου ξεκινά το Κύπελλο και στις 20 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα

Το Δ.Σ της ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ στη συνεδρίασή του της 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε τα παρακάτω:
Α. Την περίοδο 2014-2015 τα Πρωταθλήματα της ΕΠΣΜ θα διεξαχθούν ως εξής:
 • Στην Α’ Κατηγορία συμμετέχουν 16 Ομάδες
 • Στην Α1 Κατηγορία συμμετέχουν 14 ομάδες.
 • Στη  Β’ Κατηγορία συμμετέχουν 24 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους
 •  Στη Γ’ Κατηγορία  συμμετέχουν οι  υπόλοιπες ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής
 Τα σχετικά με τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό των ομάδων θα
αναφέρονται στις προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων που θα ανακοινωθούν εντός
των ημερών.
Β. Την περίοδο 2015-2016   τα Πρωταθλήματα της ΕΠΣΜ θα διεξαχθούν όπως και την περίοδο 2014-15.
Γ. Η Κλήρωση των Αγώνων Κυπέλλου και Πρωταθλημάτων Περιόδου 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
Ημερομηνίες έναρξης των αγώνων:
 • Έναρξη Αγώνων Κυπέλλου: 20/08/2014 (Υποχρεωτική η συμμετοχή Α΄& Α1 Κατηγοριών)
 • Έναρξη Αγώνων Α΄ Κατηγορίας : 20-21/9/2014
 • Έναρξη Αγώνων Α1 Κατηγορίας : 27-28/9/2014
 • Έναρξη Αγώνων Β΄ Κατηγορίας : 04-05/10/2014
 • Έναρξη Αγώνων Γ΄ Κατηγορίας : 08-09/11/2014
Δ. Τα Πρωταθλήματα Υποδομής  κατά την περίοδο 2014-2015 θα διεξαχθούν  ως εξής :
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000 και 2001.
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001,2002 και 2003.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ: Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2003 και 2004.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ: Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2005και 2006.
Για τα Σωματεία των Α΄  και Α1 Κατηγοριών  είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε ένα από τα δύο Πρωταθλήματα (Παιδικό ή Προπαιδικό)

Ε. Υπενθυμίζεται σε όλα τα σωματεία να φροντίσουν για την έκδοση της
άδειας καταλληλότητας των γηπέδων που αγωνίζονται γιατί με την έναρξη
των αγώνων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί αγώνας σε γήπεδο που
δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας.

ΣΤ. Από την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 αποφασίζεται  όπως οι
αγώνες  της Β΄ Κατηγορίας, διεξάγονται σε γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό
χλοοτάπητα
Υπενθυμίζονται οι ημερομηνίες στις οποίες θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών, οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες
μεταβολής ποδοσφαιριστή:
 1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από  1 έως 28 Ιουλίου  2014.
 2. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:  Από  1 έως 28 Ιουλίου  2014.
 3. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από 1 Ιουλίου  έως  27 Αυγούστου  2014 και από 1   έως 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 4. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από 1 έως 26 Σεπτεμβρίου  2014 και και από 1   έως 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 5. ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από 1 Σεπτεμβρίου  έως  24 Δεκεμβρίου 2014 και από  1 Φεβρουαρίου  έως  15 Μαϊου 2015.
Οι παραπάνω ημερομηνίες καθορίστηκαν μετά από απόφαση του Δ.Σ
της ΕΠΣΜ, προκειμένου να μην είναι εκπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβολής που
αποστέλλονται  στην ΕΠΟ

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότερες αλλαγές του κανονισμού:
α.  Σε όλες τις περιπτώσεις
που σωματείο αποκτά ποδοσφαιριστή, με οποιοδήποτε τρόπο (πρώτη εγγραφή,
μεταγραφή, υποσχετική, επανεγγραφή), θα πρέπει, επί τη ποινή απόρριψης,
να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας ως εξής:
 •  Για κοινοτικό ή αλλοδαπό ποδοσφαιριστή  θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας μόνο από Δημόσιο Νοσοκομείο,
  το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής, δεν πάσχει
  από λοιμώδες νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (άρθ. 4 §ε
  Κανονισμού Ιδιότητας και Μεταγραφών-Παράρτημα Β) και είναι κατάλληλος
  να εγγραφεί.
 • Για Έλληνα ποδοσφαιριστή  θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιδιώτη ιατρό το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί.
 Το ίδιο ως ανωτέρω πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή.
β.  Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές
πλέον κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητά τους στην κατηγορία είτε
των κοινοτικών είτε των αλλοδαπών π.χ. ομογενείς από την Ρωσία ή την
Αλβανία, θα υπαχθούν στην κατηγορία των αλλοδαπών, Ομογενείς από
Βουλγαρία ή την Ρουμανία (χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση), στην
κατηγορία των κοινοτικών.
γ. Οι δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων ανηλίκων ποδοσφαιριστών, που υποβάλλονται σε κάθε μεταβολή ανήλικου ποδοσφαιριστή, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, είναι πλέον συγκεκριμένες,
οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΜ. Στην αρχική εγγραφή
κοινοτικών ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να υποβάλλεται
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου από δικηγόρο.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν πρώτη εγγραφή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών, πλην του διαβατηρίου, δεν επικυρώνονται ή μεταφράζονται από δικηγόρο αλλά μόνο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της Χώρας που τα εξέδωσε.
ε. Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και σε κάθε
περίπτωση εγγραφής τους σε σωματείο, απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας
νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για
την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο
που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως
επικυρωμένης.
στ.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να
θεωρούνται ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Κ.Ε.Π., διότι η Ε.Π.Ο.
δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου περί κατάργησης υποχρέωσης
επικυρώσεων αντιγράφων – εγγράφων.
ζ.  Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο,
ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως
30 Ιουνίου του επομένου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο
ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο
σωματεία.
η.  Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2015 κάθε σωματείο μπορεί να αποκτά με μεταγραφή απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστών,
έστω κι αν αυτοί έχουν εγγραφεί στο σωματείο από το οποίο θα
μεταγραφούν, κατά την περίοδο των θερινών μεταγραφών – επανεγγραφών
(καλοκαίρι 2014).
θ. Ποδοσφαιριστές που έχουν εκδώσει προσωρινό δελτίο δύνανται να μεταγραφούν, μετά από προσφυγή τους, στην Επιτροπή Ιδιότητας – μεταγραφών της Ε.Π.Ο.
Κοινοποίησε στο:

 

Ένα οικογενειακό θερμοκήπιο στα Φιλιατρά δείχνει τον δρόμο στα νέα υβρίδια ντομάτας https://t.co/FuOoXCc7vW

SuperWebTricks Loading...