Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις συγκομιδής των αμπελουργών

Όλοι οι καλλιεργητές που είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, δηλώσεις συγκομιδής (πρώην δηλώσεις εσοδείας) με τα στοιχεία και τα αποτελέσματα του φετινού τρύγου, στις κατά τόπους διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από τις νομαρχίες, όσοι δεν υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής δεν θα μπορούν να εντάσσονται σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε εθνική ενίσχυση, θα εξαιρούνται απ’ όλα τα παρεμβατικά μέτρα του αμπελοοινικού τομέα και δεν θα μπορούν να παίρνουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π. που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. 

Agronews

Κοινοποίησε στο:
SuperWebTricks Loading...