Λαγκούβαρδος: Έγκριση δημοπράτησης του έργου βελτίωσης στο γεφυράκι

Τη δημοπράτηση του έργου βελτίωσης του
δρόμου Φιλιατρά – Μάραθος, στη γέφυρα του Λαγκούβαρδου, στο αποκαλούμενο
φονικό «S», προϋπολογισμού 480.000 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην τελευταία της συνεδρίαση. 

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, το έργο
αφορά «την αντικατάσταση του υπάρχοντος οχετού στο ρέμα Λαγκούβαρδος, με
ταυτόχρονη βελτίωση της οδού, στο αναγκαίο μήκος. Το μήκος των
παρεμβάσεων είναι 293,59 μέτρα». 

Αναφέρεται, επίσης, ότι η διατομή της
οδού προτείνεται να είναι η δίιχνη με συνολικό εύρος καταστρώματος 10,50
μέτρα. Στη θέση του ρέματος θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός 6Χ3
μέτρα, συνολικού μήκους 29,80 μέτρων. 

Η χάραξη του τμήματος της οδού,
λόγω της κατασκευής νέου μεγαλύτερου τεχνικού με ταυτόχρονη ανύψωση της
ερυθράς, δημιουργεί υψηλά επιχώματα και καθόλου ορύγματα.
 
Οι
εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 10 χρόνια. Μεταξύ των όρων
και των προϋποθέσεων, ζητείται «να συνταχθούν όλες οι απαραίτητες
γεωλογικές, γεωτεχνικές και υδραυλικές μελέτες στην περιοχή του έργου,
ώστε με τα κατάλληλα τεχνικά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας του έργου και του περιβάλλοντος από κατολισθήσεις ή πλημμύρες
με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του ρέματος που
επηρεάζεται από το έργο».

ελευθερία
Κοινοποίησε στο:

 

Συνεχίζουν την κατάληψη οι μαθητές της Γ' τάξης του Λυκείου Φιλιατρών https://t.co/JhTKC5NPee

SuperWebTricks Loading...